Klijenti

„Treba da prestanemo da ometamo ljude u onome za šta su zainteresovani i početi da bivamo ono za šta su zainteresovani.”